Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości ma na celu zapewnienie zwrotu kosztów finansowych właścicielowi lub najemcy w przypadku uszkodzenia lub kradzieży.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być objęte budynki, mieszkania, garaże (a w nich: mury, mienie stałe, mienie ruchome, oszklenia), mała architektura, anteny satelitarne, jak również mienie osobiste, antyki, dzieła sztuki.

Ubezpieczenie może dotyczyć m.in. kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, zdarzeń losowych, ognia, kosztów poszukiwania szkody. Ubezpieczenie nieruchomości zazwyczaj nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez powodzie, tsunami, trzęsienia ziemi, skażenia, naturalne osiadanie i przemieszczanie się gruntu, erozję wodną, akty wojenne, takich jak terroryzm i powstania.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (z możliwością rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną najemcy lub wynajmującego) dotyczy ochrony przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez ubezpieczonego, jego osoby bliskie, osoby wykonujące prace domowe na jego rzecz i jego zwierzęta domowe.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem